Zemné, výkopové a búracie práce mechanizmami

  •  šmykom riadený čelný nakladač
  •  minibager 2t (príslušenstvo –  búracie kladivo, zemný vrták d 300 mm)
  •  sklápač 4×4 do 3,5t
  •  realizácia vsakovacích košov (trativod) na dažďovú vodu